آرشیو

Tag Archives for: "هم اندیشی"

فراخوان نهمین هم اندیشی

همایش نشانه شناسی زمان دبیر علمی همایش: دکتر احمد پاکتچی فرزان سجودی، آزیتا افراشی، بهمن نامور مطلق، علی نجومیان، بابک معین، حمیدرضا شعیری زمان: ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۱ مکان: نهران، داراباد، مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی مهلت ارسال: ۲۰ تبر ماه