آرشیو

Tag Archives for: "متون اقناعی"

متون اقناعی و متون انتقادی

روزنامه شرق (ویژه‌نامه) شماره 1098 نگاه نشانه‌شناس متون اقناعی و متون انتقادی فرزان سجودی خیلی پیشتر از این، حدود چهل و سه چهار سال پیش پدرم شب‌ها برایمان امیر ارسلان نامدار می‌خواند و این برنامه تا مدت‌ها هر شب ادامه داشت و او هم مانند مجموعه‌های تلویزیونی امروزی در لحظات حساس داستان را قطع می‌کرد […]