آرشیو

Tag Archives for: "قدرت"

رسانه، مخاطب و قدرت

روزنامه شرق (ویژه نامه) شماره 1080 نگاه نشانه‌شناس رسانه، مخاطب و قدرت فرزان سجودی گفته می‌شود قدرت که امر گریزناپذیر سازمان اجتماعی است برای آن که برای سوژه‌های تحت قدرت مقبولیت و اعتبار داشته باشد و در نتیجه بتواند همچون شبکه‌ی مولدی به نظر برسد که در کل بدنه‌ی جامعه گسترش یافته است از طریق […]