آرشیو

Tag Archives for: "ادبیات"

(در جستجوی نشانه ها (نشانه شناسی، ادبیات، واسازی

«بیست سال پیش، اگر می خواستید بدانید جایگاه نظریه ادبی کجاست من می گفتم «نشانه شناسی» و برای شناخت پیوندهای بین نظریه ادبی و نشانه شناسی، جستجوی نشانه های کالر بهترین انتخاب بود. اما آیا امروزه نیز بهترین انتخاب است؟ پاسخ همان است. کالر در هر فصل در باب مسایل و موضوعات اصلی علوم انسانی، […]