آرشیو

نگاه نشانه شناس

کاسه توالت منزلت آفرین

نگاه نشانه شناس فرزان سجودی کاسه توالت منزلت آفرین  بودریار جامعه شناس و نشانه شناس در کتاب نقد اقتصاد سیاسی نشانه بحثی خواندنی درباره‌ی نظام‌های ارزش‌گذاری و مبادله می‌کند. او بین چهار منطق متفاوت تمایز قائل می‌شود نخست فعالیت منطق عملی که به ارزش کاربری و فایده مندی مربوط می‌شود، دوم منطق هم‌ارزشی که با […]

فوتبال جنگ است

روزنامه شرق، پنج شنبه 28 مرداد 89 نگاه نشانه‌شناس فوتبال جنگ است فرزان سجودی این که گمان کنیم زبان روزمره و متعارف به اصطلاح حقیقی است و صنایع بلاغی از جمله استعاره مخصوص زبان شاعرانه هستند دیگر فرض قابل قبولی نیست. برخی زبان‌شناسان و معنی‌شناسان از جمله زبان‌شناسان شناخت‌گرا به بررسی گسترده‌ی این موضوع پرداخته‌اند […]

نشانه شناسی حجاب در تلویزیون

به عكسهاي زير نگاه كنيد. بي شك من و شما به دليل دانش پيشيني ناشي از تجربه زيسته فرهنگي مان گمان نمي كنيم كه اين تصاوير مربوط به زناني از سرزمين و فرهنگي ديگرند و احتمالش هم كم است كه گمان كنيم تصاوير از مجموعه اي كمدي گرفته شده اند يا محصول شوخي با پوشاك […]

نشانه شناسی منشور کوروش

اين روزها درباره منشور كوروش و آوردن اين استوانه به ايران صحبت زياد مي شود. در اين يادداشت كوتاه مي خواهم نگاهي بيندازم به كاركرد معاصر اين شيء و دلالتهاي همراه آن و همچنين به متني كه روي آن نوشته شده است كه كمتر در جزييات به آن توجه شده و نگاه نزديك به متن […]

فرهنگ به مثابه متن باز

عجب گرفتاري شدهايم از دست اين مسوول صفحه. ميخواهم درباره فوتبال، تبليغات بازرگاني يا چه ميدانم شايد فارسيوان بنويسم (كه البته يكي دو بار خانه همسايهمان ديدم)، كلي هم به موضوع فكر كردهام، ناگهان يك موضوع انشاي ثقيل ميگذارد جلوي آدم، مثل همين هفته، كه موضوعش هست ما و مدرنيته،يا همچين چيزي. حدود 11 سال پيش در دانشگاه […]

کودکان خیابانی و فال حافظ

ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻫﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﺪﻥ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺯ ﻛﺎﺭ ﺍﻓﺘﺎﺩﻥ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻻﻟﺘﮕﺮ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻲ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭ ﺁﻧﻬﺎ، ﻳﻌﻨﻲ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺍﻓﺘﺎﺩﻥ ﺟﻨﺒﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺍﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﺶ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺷﺎﻥ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ. ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺷﺪ، ﻋﺎﺩﻱ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ، ﻋﺎﺩﺕ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻭﻗﺘﻲ ﻋﺎﺩﺕ ﺷﺪ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﻳﺪﻩ ﻧﻤﻲ […]

Page 2 of 212