آرشیو

حلقه نشانه شناسی تهران

گزارش تصویری از نشست هشتم

همایش «نشانه‎شناسی فضا و مکان» چهارشنبه 19 آبان ماه از ساعت 9:30 الی 18 در محل برگزاری همایش‎های بین‎المللی دایرة المعارف بزرگ اسلامی برگزار شد.همایش «نشانه‎شناسی فضا و مکان» چهارشنبه 19 آبان ماه از ساعت 9:30 الی 18 در محل برگزاری همایش‎های بین‎المللی دایرة المعارف بزرگ اسلامی برگزار شد.

فراخوان نهمین هم اندیشی

همایش نشانه شناسی زمان دبیر علمی همایش: دکتر احمد پاکتچی فرزان سجودی، آزیتا افراشی، بهمن نامور مطلق، علی نجومیان، بابک معین، حمیدرضا شعیری زمان: ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۱ مکان: نهران، داراباد، مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی مهلت ارسال: ۲۰ تبر ماه